Χρήσιμοι σύνδεσμοι

ΤHE COMPASSIONATE MIND FOUNDATION

www.compassionatemind.co.uk
Ο κύριος φορέας για τη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια

COMPASSIONATE WELLBEING

www.compassionatewellbeing.com

Μία ιστοσελίδα με εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά σεμινάρια και διαλέξεις για τη θεραπεία εστιασμένη στη συμπόνια και τις εφαρμογές της στην προαγωγή της ψυχικής ευεξίας

BALANCED MINDS

www.balancedminds.com

Ένας οργανισμός υπό τη διεύθυνση των Drs Chris Irons, Korina Ioannou και Charlie Heriot-Maitland που παρέχει ψυχολογικές υπηρεσίες, εκπαίδευση και εποπτεία στη θεραπεία εστιασμένη στη συμπόνια

self-compassion

www.self-compassion.org

Η ιστοσελίδα της Dr Kristin Neff, πρωτοπόρου στην έρευνα για την αυτοσυμπόνια με ασκήσεις, σεμινάρια και άρθρα σχετικά με την αυτοσυμπόνια και τη συμπόνια στην υγεία και την εκπαίδευση

chris germer

www.chrisgermer.com

Η ιστοσελίδα του κλινικού ψυχολόγου Dr Chris Germer πρωτοπόρου στο ρόλο της επίγνωσης και αυτοσυμπόνιας στη θεραπεία, ασκήσεις και χρήσιμα άρθρα

center for msc

www.centerformsc.org

Κέντρο παροχής εκπαίδευσης και προαγωγή της αυτοσυμπόνιας μέσω της επίγνωσης (mindful self-compassion)

charter for compassion

www.charterforcompassion.org

Μία ομπρέλα για δράσεις που προάγουν την συμπόνια σε κοινότητες, ομάδες και φορείς όπως η υγεία, η εκπαίδευση και το περιβάλλον διεθνώς

compassion institute

www.compassioninstitute.com

Μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την εκπαίδευση στη συμπόνια

compassionate center

www.compassionate.center

Τhe International Center for Compassionate Organizations, μη κερδοσκοπικός οργανισμός για την προαγωγή της συμπόνιας σε δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις, το σύστημα υγείας και εκπαίδευσης σε όλο τον κόσμο

Open Minded

www.openmindedonline.com

Η ιστοσελίδα των Elisabeth Svanholmer και Rufus May με χρήσιμες ιδέες και πηγές ολιστικής προσέγγισης για την προαγωγή της συναισθηματικής και κοινωνικής ευεξίας