Εκπαίδευση στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια (Compassion Focused Therapy, CFT)

Το Ελληνικό Κέντρο Θεραπείας Εστιασμένης στη Συμπόνια, συνεργάτης του Compassionate Mind Foundation στην Ελλάδα προσφέρει ένα πρόγραμμα εκπαιδευτικών και βιωματικών σεμιναρίων στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια βασισμένα στα εκπαιδευτικά σεμινάρια του Compassionate Mind Foundation, τον επίσημο φορέα της Θεραπείας Εστιασμένης στη Συμπόνια.

Εκπαίδευση στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια - Επιλογές

Οι 4 επιλογές εκπαίδευσης στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια που προσφέρουμε έχουν σχεδιαστεί για να σας εφοδιάσουν με τη γνώση και τις πρακτικές τεχνικές για να ενσωματώσετε την επιστήμη της συμπόνιας στη θεραπευτική σας πρακτική.

Το πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια

Το Ελληνικό Κέντρο Θεραπείας Εστιασμένης στη Συμπόνια, επίσημος συνεργάτης του Compassionate Mind Foundation στην Ελλάδα προσφέρει ένα εμπεριστατωμένο πρόγραμμα Εκπαίδευσης στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια κατ’ αντιστοιχία με το πρόγραμμα του Compassionate Mind Foundation (Introduction to CFT/ 3 ημερών και Advanced Clinical Skills/ 3 ημερών).

Στη συνέχεια του θεωρητικού μέρους προσφέρουμε μηνιαία ομαδική εποπτεία και εργαστήριο πρακτικής κλινικών δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσει επαγγελματίες ψυχικής υγείας καθόλη τη διάρκεια της πορείας τους, από αρχάριους/ες έως πολύ έμπειρους/ες θεραπευτές/ριες.

Είτε πριν την παρακολούθηση της εισαγωγής στη ΘΕΣ είτε μετά οι θεραπευτές και θεραπεύτριες θα ωφεληθούν από τη συμμετοχή στη βιωματική Εκπαίδευση του Συμπονετικού Νου 8 εβδομάδων (Compassionate Mind Training) των Drs Chris Irons και Charlie Heriot-Maitland ώστε να έχουν προσωπική εμπειρία των ασκήσεων που θα εφαρμόζουν στη θεραπεία αλλά και για την προσωπική αυτοβοήθεια και ανάπτυξη μέσω της καλλιέργειας της αυτοσυμπόνιας.

Τα προγράμματα διδάσκονται από την Έλλη Θολούλη, εκπαιδεύτρια και επόπτρια εκπαιδευόμενων του προγράμματος Diploma in Compassion Focused Therapy σε συνεργασία με το Compassionate Mind Foundation. Ο σκοπός μας είναι να σας υποστηρίξουμε να αναπτύξετε τις δεξιότητες και τις απαραίτητες γνώσεις για να ενσωματώσετε τη ΘΕΣ/CFT στην πρακτική σας και να γίνετε μία εξειδικευμένη θεραπεύτρια στη ΘΕΣ/CFT!

Ο στόχος της εκπαίδευσης στη Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια είναι να προσφέρει:

  1. Θεωρητικές Αρχές: εις βάθος κατανόηση των θεωρητικών θεμελίων της Θεραπείας Εστιασμένης στη Συμπόνια, όπως η βάση της στη θεωρία της εξέλιξης και του δεσμού, τη νευροβιολογία και άλλες κεντρικές έννοιες (Εισαγωγή στη ΘΕΣ/ Προχωρημένες Κλινικές Δεξιότητες)
  2. Πρακτικές Τεχνικές: θα εξασκηθείτε σε μία ευρεία γκάμα πρακτικών τεχνικών και παρεμβάσεων που μπορείτε να εφαρμόσετε στη θεραπεία. Μπορείτε να διερευνήσετε τη στάση της ενσυνειδητότητας, την αναπνοή, τη στάση του σώματος, ασκήσεις εικονοποίησης που βοηθούν στην ανάπτυξη του συμπονετικού νου και που διευκολύνουν την έκφραση της συμπόνιας και αυτοσυμπόνιας.
  3. Κλινικά Παραδείγματα – Μελέτες Περίπτωσης: μαθαίνοντας για την εφαρμογή της Θεραπείας Εστιασμένης στη Συμπόνια μέσα από κλινικά παραδείγματα και περιπτώσεις.
  4. Πρακτική και Στοχασμός στην Εκπαίδευση του Συμπονετικού Νου (Self-Reflection & Self-Practice): Εμβαθύνετε την εμπειρία σας στη ΘΕΣ/CFT μέσα από την προσωπική πρακτική και αναστοχασμό στις βιωματικές ασκήσεις της Εκπαίδευσης του Συμπονετικού Νου.
  5. Προχωρημένες Κλινικές Δεξιότητες: εμβαθύνετε στη θεωρία και εξασκείστε σε ειδικές δεξιότητες όπως την κοινή διατύπωση περιστατικού (case formulation) βάση του μοντέλου της ΘΕΣ/CFT, την ανάπτυξη των ποιοτήτων και δεξιοτήτων της συμπόνιας, την αντιμετώπιση των εμποδιών στην ανάπτυξη της συμπόνιας, την αντιμετώπιση της ντροπής και της επίκρισης και άλλες εφαρμογές της Θεραπείας Εστιασμένης στη Συμπόνια.
  6. Εποπτεία και Υποστήριξη: Μπορείτε να συμμετέχετε στις μηνιαίες συνεδρίες εποπτείας και να λαμβάνετε συνεχόμενη καθοδήγηση κατά την ενσωμάτωση της CFT στην πρακτική σας.